Workshops

U kunt zich voor de workshops ter plaatse aanmelden.


Doel van de middagsessies is niet alleen het presenteren van best practices, maar ook om aan de hand van goede praktijkvoorbeelden het gesprek aan te gaan over een betere samenwerking tussen zorg en veiligheid in het algemeen. 

1. Ketenveldnorm voor levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg

lees meer

Workshopleiders:

Angelique Moonen (projectleider ketenveldnorm Limburg) en Helga Aarts (projectleider ketenveldnorm Oost-Brabant).

2. Eerste ervaringen met Wet

verplichte ggz en de Wet zorg en dwang

lees meer

Workshopleiders:

Floor Backus (gemeente Helmond) en Hugo ter Steege (gemeente Den Bosch)

Download
Eerste ervaringen met Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang
eerste ervaringen met de wet Verplichte
Adobe Acrobat document 1.3 MB

3. Transforensisch team, 

Citydeal Zorg voor Veiligheid 

lees meer

Workshopleider:

Jorrit de Boer (beleidsmedewerker gemeente Tilburg, portefeuille Zorg en Veiligheidshuis) en Elke van der Sterren (directeur bedrijfsvoering GGZ Breburg)4. Pilot verwarde arrestanten:

zorgverlening in arrestantenverblijf Den Bosch

lees meer

Workshopleider:

Katja van Mook, GGD Hart voor Brabant (o.v.)

5. Anders denken, doen en organiseren: proeftuinen Oss en

lees meer

Workshopleider:

Bart Bakker, onafhankelijk wijkregisseur

6. Thuis in Zuidoost (Den Bosch)

lees meer

Workshopleiders:

Barbara Brakké en Joris Ketelaars (gemeente Den Bosch) en Joop Verputten (Reinier van Arkel)

Download
Thuis in zuidoost-zorg en veiligheidsregisseurs
thuis in zuidoost-zorg en veiligheidsreg
Adobe Acrobat document 615.7 KB


7. Hoe kan Hulpkaart/Crisiskaart bijdragen aan zorg en veiligheid?  

lees meer 

Workshopleiders:

 

Karin Lorenz (projectleider hulpkaart Zuidoost Brabant) en Will Mossink (projectleider crisiskaart Noordoost Brabant) 

8. Belang van samenwerking tussen volwassen-GGZ en andere partners in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 

lees meer

Workshopleider:

Jan-Dirk Sprokkereef, programmadirecteur Geweld hoort nergens thuis

Download
Werksessie-Verbinding GGZ aan aanpak HG-KIMI
Werksessie-Verbinding GGZ aan aanpak HG-
Adobe Acrobat document 894.8 KB

9. PGA Brabant Zuidoost: integrale systeemaanpak voor (potentiële) daders High Impact Crimes

lees meer

Workshopleider:

Marieke Teunissen (procesregisseur bij het Z&VH) met enkele ketenpartners. 10. Het voorkomen van escalaties door de inzet van resourcegroepen 

lees meer

Workshopleiders:

Alice Corten en Lex Grisel (Reinier van Arkel).

11. Samen aan de slag: Cliënt, PI en Reclassering!

lees meer

Workshopleiders:

Mona van Roy (Novadic-Kentron) en Donna Kloeze (Verslavingsreclassering GGZ) in samenwerking met o.m. Eric Van Traa en Jos van Lokven

12. Ketensamenwerking bij ‘normoverschrijdend gedrag in de wijk’ 

lees meer

Workshopleiders:

Jeroen Koffijberg (projectleider Oost Brabant) en Thees Gernler (voorheen Beleidsmedewerker forensische GGZ en reclassering bij Fivoor).13. Samenwerking en gegevensdeling zorg- en Veiligheidsdomein in kader van aanpak personen met verward gedrag

lees meer

Workshopleider:

drs. Willemien van der Linden, Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sittard-Geleen in samenwerking met Mondriaan en Zuyderland en/of Arie van Baaren (projectleider Squale)


Download
Samenwerking en gegevensdeling zorg- en Veiligheidsdomein in kader van aanpak personen met verward gedrag
Workshop-13-VIA-23 januari 2020.pdf
Adobe Acrobat document 1.4 MB

14. DOEN: Codeloos werken

lees meer

Workshopleider:

Henk Verstappen, Adjunct-Directeur Vincent van Gogh, Venray

15. Re-integratie ex-gedetineerden Midden-Limburg

lees meer

Workshopleider:

Pieter van der Heul, Manager Veiligheidshuis Midden-Limburg en Vincent van Gogh GGZ.

Download
Inleiding-bij-workshop_Re-integratie ex-gedetineerden Midden-Limburg
Inleiding-bij-workshop_Re-integratie ex-
Adobe Acrobat document 83.3 KB


16. Specialistische Ggz of publieke gezondheid in eigen omgeving, een bottom-up benadering van ‘samen geestelijk gezond’

lees meer

Workshopleider:

Jack van der Kruijs,  Initiatiefnemer Ggz vriendelijke gemeente

17. Transforensische Zorg 

lees meer

Workshopleiders:

Joost à Campo, psychiater, Richard Gubbels, Annemiek Melsen en Melanie Vrancken, Mondriaan GGZ

18. Samenwerking binnen de vierhoek vanuit SEP en klinische setting 

lees meer

Workshopleiders:

Kim van Dillen (psychiater SEP) en Irene Weltens, (psychiater HIC), Mondriaan GGZ19. De GGz-er als pro-actief schakelpunt in de wijk 

lees meer

Workshopleiders:

Olga Sollet, projectleider crisisvoorzieningen Maastricht; projectleider WijkGGz ‘er, Mondriaan GGZ

20. “Transforensische” kinderpsychiatrie

lees meer

Workshopleider:

Rita van den Elzen, kinder- en jeugdpsychiater, Tamara Arets en Bianca de Folter, Mondriaan Orthopsychiatrie MiKX