Workshop 12

Ketensamenwerking bij ‘normoverschrijdend gedrag in de wijk’

Een grote frustratie van burgers en van de politie is dat normoverschrijdend gedrag, waarbij sprake is van GGZ problematiek, niet altijd direct aangepakt wordt door ingrijpen vanuit de GGZ. Voor de beoordeling van een crisissituatie gelden immers vaste criteria (gevaar criterium en psychiatrisch toestandsbeeld). Als aan één van beide criteria niet wordt voldaan dan volgt geen directe interventie of opname. Dat is maar goed ook, maar… Onze stelling is dat wanneer er sprake is van ernstige omgevingsrisico’s er veel meer vanuit het gedrag en de daaruit voortkomende risico’s voor de samenleving gewerkt zou moeten worden. Niet het psychiatrisch toestandsbeeld, maar het bestaan van GGZ problematiek in brede zin moet gezien worden als voldoende grond voor ingrijpen vanuit de GGZ. Een eerste stap is het onderbrengen van deze taak bij de forensische GGZ. Zo kunnen alle meldingen van normoverschrijdend gedrag in de wijk worden beoordeeld. Immers, niet alle meldingen zijn voor de reguliere crisisdienst, maar verdienen vaak wel een effectieve aanpak vanuit de keten. Discussieert u met ons mee? 


Workshopleiders:

Jeroen Koffijberg (projectleider Oost Brabant) en Thees Gernler (voorheen Beleidsmedewerker forensische GGZ en reclassering bij Fivoor).