Workshop 15

Re-integratie ex-gedetineerden Midden-Limburg

Naar binnen komen ze zelf, maar hoe gaan ze naar buiten? Veel personen die in detentie geraken, hebben problemen op meerdere leefgebieden. De periode in detentie moet gebruikt worden om hieraan te werken. Hierbij is vaak ondersteuning nodig. Het Veiligheidshuis Midden-Limburg probeert deze hulp te bieden vanaf de cel-vloer en tot een half jaar na het verlaten van de gevangenis.


Workshopleider:

Pieter van der Heul, Manager Veiligheidshuis Midden-Limburg en Vincent van Gogh GGZ.