Workshop 16

Specialistische Ggz of publieke gezondheid in eigen omgeving, een bottom-up benadering van ‘samen geestelijk gezond’

Via 'peer open dialogue' methode zijn in diverse regionale bijeenkomsten vernieuwende ideeën opgehaald. Ideeën om zinnige, passende zorg vorm te geven dichtbij huis, die gericht is op herstel en ontwikkeling in plaats van op symptomatische bestrijding van psychiatrische ziektebeelden. Het is nodig dat de Ggz transformeert naar de 'juiste zorg op de juiste plaats'. Graag zetten wij uiteen wat de meest prominente ervaringen zijn uit de regionale bijeenkomsten en gaan we het gesprek aan hoe verder te gaan na de regionale sessies en hoe u kunt bijdragen. 


Workshopleider:

Jack van der Kruijs , Initiatiefnemer Ggz vriendelijke gemeente