Workshop 13

Samenwerking en gegevensdeling zorg- en Veiligheidsdomein in kader van aanpak personen met verward gedrag

Het delen van leerervaringen in het kader van het thema privacy ten behoeve van de samenwerking en gegevensdeling rondom personen met verward gedrag met organisaties uit het zorg- en veiligheidsdomein. In deze workshop zal daarbij vooral het perspectief vanuit de gemeenten en de GGZ organisaties aan bod komen. Dit doen we aan de hand van een concrete pilot die op dit moment loopt in Zuid-Limburg.


Workshopleider:

drs. Willemien van der Linden, Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sittard-Geleen in samenwerking met Mondriaan en Zuyderland en/of Arie van Baaren (projectleider Squale)