Workshop 3

Transforensisch team, Citydeal Zorg voor Veiligheid

 

In de regio Hart van Brabant bestaat sinds een jaar een multidisciplinair team dat zich richt op vijftien zeer complexe cliënten, die vaak tussen wal en schip vallen. Dit ambulante en multidisciplinair samengestelde Transforensisch Team (TFT) biedt langdurende zorg aan cliënten met een hardnekkig justitieel verleden, een groep met een hoog risico. Dit team kan worden gezien als een levensloopteam, zoals omschreven in de Ketenveldnorm voor de levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg. Het TFT zit nog in een pilotfase en ontvangt subsidie. Derhalve zoeken ze momenteel naar structurele financiering onder het bestaande financieringsstelsel. In deze workshop worden ervaringen gedeeld en uitdagingen besproken. Een interessante case voor ambulante teams. Tevens wordt ingegaan op de verschillen met het project ‘Ketenveldnorm’. 


Workshopleider:

Jorrit de Boer (beleidsmedewerker gemeente Tilburg, portefeuille Zorg en Veiligheidshuis) en Elke van der Sterren (directeur bedrijfsvoering GGZ Breburg)