Workshop 10

Het voorkomen van escalaties door de inzet van resourcegroepen

De preventieve meerwaarde van werken met resourcegroepen en hoe die kunnen bijdragen aan meer veiligheid in de samenleving, toegelicht aan de hand van casuïstiek. Ook wordt de verbinding gelegd naar de samenwerking tussen ggz, wijk en politie.


Workshopleiders:

Alice Corten en Lex Grisel (Reinier van Arkel).