Workshop 2

Eerste ervaringen met Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 zijn de Wet verplichte ggzz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Valt er al iets te zeggen over de eerste ervaringen met de uitvoering van beide wetten? Werpen de investeringen die we in 2019 gezamenlijk in de keten hebben gedaan hun vruchten af? Wat loopt er goed en waar moeten we nog zaken verbeteren? We zijn benieuwd naar uw ervaringen. Deel ze met ons en met elkaar.


Workshopleiders:

Floor Backus (gemeente Helmond) en Hugo ter Steege (gemeente Den Bosch)