Conferentie regio Noord 21 mei 2019

Op 21 mei 2019 vond in het Gevangenismuseum in Veenhuizen de werkconferentie Zorg en Veiligheid plaats. Tijdens deze drukbezochte conferentie reikten de gezamenlijke ggz instellingen in de drie Noordelijke provincies, in samenwerking met GGZ Nederland, bestuurders van Noord-Nederland de hand om samen bij te dragen aan een veilige en leefbare samenleving door preventie. Het doel: de traditionele ketens transformeren naar netwerken. Het verleggen van de focus naar het voorkomen van escalaties en overlast. 

Deelnemers conferentie

Tijdens de conferentie werden zes ronde tafels gehouden, elk rond een eigen thema. Iedere tafel bestond uit personen vanuit verschillende achtergronden en regio’s. Achtergronden als de overheid, politie, zorg, woningcorporatie, maar ook ervaringsdeskundigen die zelf ooit verslaafd zijn geweest of in een tbs-kliniek zaten.

 

De zes thema’s waarover gesproken werd tijdens de ronde tafels:

  • Investeren in preventie en vroegtijdig signaleren.
  • Intergenerationele overdracht.
  • Inclusieve maatschappij.
  • Wat belemmert ons in oplossingen?
  • Logistieke van zorg en veiligheid in Noord-Nederland.
  • Mensen met complexe vraagstukken.

Doel van de conferentie

GGZ Nederland heeft de conferentie opgezet met de gezamenlijke ggz instellingen uit de drie Noordelijke provincies en bestuurders van Noord-Nederland. Het doel van deze conferentie was om samen bij te dragen aan een veilige en leefbare samenleving door preventie. Noord-Nederland wil focussen op het voorkomen van escalaties en overlast.

Het was een drukbezochte conferentie. 

e-Magazine Zorg en Veiligheid

e-Magazine Zorg en Veiligheid, traditionele netwerken transformeren. Dit e-Magazine geeft, naast de belangrijkste opbrengsten, een impressie van de bijeenkomst.