Workshop 6

Thuis in Zuidoost (Den Bosch)

Thuis in Zuidoost moet ervoor zorgen dat de kanteling plaatsvindt van beschermd wonen naar meer participatie in de samenleving: van cliënt naar wijkbewoner. Thuis in Zuidoost richt zich op een afgebakend deel van ’s-Hertogenbosch. Vanuit de behoefte van mensen wordt op een integrale manier gewerkt. Doen wat nodig is; niet wat kan en mag. Samen doorbraken maken in complexe situaties, met intensieve training, coaching en hervormingen van bestaande systemen. Thuis in Zuidoost is een initiatief van gemeente, zorgaanbieders, Breed Welzijn en woningcorporaties. Mensen met ervaringsdeskundigheid en hun naasten hebben een stevig positie. 


Workshopleiders:

Barbara Brakké en Joris Ketelaars (gemeente Den Bosch) en Joop Verputten (Reinier van Arkel)