Workshop 20

“Transforensische” kinderpsychiatrie

Zorgen voor kinderen die hun wereld onveilig maken

In de crisis-hulpverlening  voor kinderen en jeugdigen en in de Orthopsychiatrie (transforensische KJ-Psychiatrie) raken we betrokken bij kinderen en jeugdigen die niet primair als slachtoffer, maar juist als dader van huiselijk geweld in zorg komen. Ontwrichte gezinnen, van hun kind overspannen geraakte ouders, politie-inzet om de veiligheid te herstellen,……

In deze workshop willen we (een kinderpsychiater, een crisis-jeugd-interventor en een ervaringsdeskundige ouder) aan de hand van casuïstiek aandacht vragen voor dit (bij beleidsmakers) vaak over het hoofd geziene veiligheidszorg-domein, de impact op ouders en broers en zussen schetsen.

Risicomanagement met mogelijk rendement over vele jaren, preventie van onveiligheid, stoppen van transgenerationele overdracht kan immers niet vroeg genoeg beginnen….

Workshopleiders: Rita van den Elzen, kinder- en jeugdpsychiater, Tamara Arets en Bianca de Folter, Mondriaan Orthopsychiatrie MiKX