Workshop 8

Belang van samenwerking tussen volwassen-GGZ en andere partners in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

In deze workshop willen we een verkenning doen om te zien wat er nodig is om te komen tot duurzame veiligheid, samen met het gezin. Naast samenwerking met het gezin zijn diverse partners nodig om te kunnen spreken van een multidisciplinaire samenwerking. Het programma Geweld hoort nergens thuis werkt vanuit de visie ‘gefaseerde ketenzorg’; een visie die feilloos aansluit bij voorgenoemde. Daarnaast willen we duiden wat een betere verbinding tussen de volwassen GGZ en andere zorg, hulp en interventies kan opleveren. Een mooie uitkomst van de workshop is als we een aantal concrete voorwaarden kunnen benoemen die deze meerwaarde mogelijk maken.


Workshopleider:

Jan-Dirk Sprokkereef, programmadirecteur Geweld hoort nergens thuis