GGZ-partijen vinden het onwenselijk dat mensen te lang moeten wachten op ggz-zorg en bundelen daarom de krachten. In regionale taskforces kijken we samen naar mogelijkheden om knelpunten aan te pakken en zo mogelijk op te lossen.

We delen op deze site verhalen over regionale oplossingen én we laten positieve denkers aan het woord in blogs

 

U bent van harte welkom aan te sluiten bij een regionale taskforce. Als u interesse hebt, mailt u ons dan via info@wegvandewachtlijst.nl

 


BENT U...?

WACHTTIJDEN

Wie specialistische zorg nodig heeft, komt soms terecht op een wachtlijst. De zorgaanbieder moet bepaalde normen (Treeknormen) hanteren. Deze geven aan binnen welke tijd een patiënt in principe recht op zorg zou moeten hebben. De maximale wachttijd is 4 weken tot het eerste (intake) gesprek en daarna 10 weken tot behandeling.

IS ER EEN WACHTLIJST?

Kijk op de website van de zorgaanbieder, of bel je zorgaanbieder.