Iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord moet wachten op geestelijke gezondheidszorg (GGZ), is er één te veel. Op 12 april 2018 organiseerden GGZ Nederland, MIND en Zorgverzekeraars Nederland een landelijk congres. Staatssecretaris Blokhuis sprak in de ochtend. Doel van het congres was om op landelijk én regionaal niveau meer grip te krijgen op wachttijden. De manier waarop we dit doen, is het delen van kennis en oplossingen tussen de verschillende partijen in de GGZ.


BENT U...

WACHTTIJDEN

Wie specialistische zorg nodig heeft, komt soms terecht op een wachtlijst. De zorgaanbieder moet bepaalde normen (Treeknormen) hanteren. Deze geven aan binnen welke tijd een patiënt in principe recht op zorg zou moeten hebben. De maximale wachttijd is 4 weken tot het eerste (intake) gesprek en daarna 10 weken tot behandeling.

Hoe weet ik of er een wachtlijst is?

Kijk op de website van de zorgaanbieder, of bel je zorgaanbieder.