Workshop 9

PGA Brabant Zuidoost: integrale systeemaanpak voor (potentiële) daders High Impact Crimes

In het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost wisselen alle PGA-partners informatie uit over de (potentiële) daders, hun gezin en naasten. Doel is om deze (vaak jonge) personen enerzijds zorg en perspectief te bieden om ze te motiveren om andere keuzes te maken. Anderzijds kijken we ook naar de mogelijkheden rond straf- en bestuursrecht om overlast gevend en crimineel gedrag te stoppen. Samen met betrokken partners brengen we de leefgebieden van de persoon en het systeem in beeld en stellen we vast welke interventies we kunnen inzetten. Juist de integrale samenwerking tussen zorg en straf zorgt ervoor dat we casussen in beweging krijgen.


Workshopleider:

Marieke Teunissen (procesregisseur bij het Z&VH) met enkele ketenpartners.