Workshop 7

Hoe kan Hulpkaart/Crisiskaart bijdragen aan zorg en veiligheid?

In deze workshop zullen we met elkaar in gesprek gaan over de (potentiële) meerwaarde van de Hulpkaart/Crisiskaart en wat er nodig is om de Hulpkaart/Crisiskaart op grotere schaal aan te bieden. Hoe zou volgens u de ideale Hulpkaart/Crisiskaart eruit moeten zien? En op welke manier zou deze aangeboden kunnen worden? Welke partijen zijn belangrijk om daarbij te betrekken?


Workshopleiders:

Karin Lorenz (projectleider hulpkaart Zuidoost Brabant) en Will Mossink (projectleider crisiskaart Noordoost Brabant)