Conferentie 23 januari 2020

09.30 - 17.00u NH Conference Centre, Veldhoven

Kwetsbare personen hebben recht op de juiste zorg in hun eigen omgeving. Burgers hebben recht om rustig te kunnen wonen en zich veilig te voelen. Vooral bij mensen met complexe problematiek ontstaat er vaak spanning tussen deze uitgangspunten en blijkt samenwerking tussen betrokken organisaties ingewikkeld. Een leefbare samenleving voor iedereen vergt echter intensieve samenwerking van alle partijen in het domein Zorg en Veiligheid, zoals zorginstellingen, openbaar bestuur, gemeenten,  zorg- en veiligheidshuizen, justitie en politie.

 

 

Wat gaat goed in die samenwerking tussen betrokken partijen? Welke belemmeringen en dilemma’s zijn er? En welke verbeteringen zijn mogelijk om optimaal en integraal samen te kunnen werken aan een veilige samenleving voor iedereen?

Op donderdag 23 januari 2020 organiseren GGZ Nederland, de VNG en het project “van verwarring naar verbinding” een conferentie in de regio Zuid (Brabant en Limburg) voor bestuurders en professionals die willen meewerken aan gezamenlijke oplossingen voor mensen met complexe problematiek, waarbij veiligheid van de omgeving een issue is. De conferentie wordt samen met een aantal ggz instellingen uit Brabant en Limburg georganiseerd.

 

De bijeenkomst bestaat uit een plenair ochtendprogramma met als speciale gast prof. dr. Joost à Campo die uitleg geeft over beveiligde zorg voor cliënten zonder forensische titel. Daarna volgt een aantal inspirerende voorbeelden uit de regio’s Brabant en Limburg. Het ochtenddeel wordt afgesloten met een paneldebat waarbij de zaal actief betrokken wordt. In de middag zijn er diverse interessante workshops over hoe de samenwerking in de praktijk kan werken. Daarnaast zijn er regionaal- en themagerichte werkgroepen. Hierin richten we ons op het maken van regionale afspraken tussen alle partijen en op het formuleren van gezamenlijke ambities op bestuurlijk niveau. 

 

Voor wie?

Bent u werkzaam bij de gemeente, GGZ, politie, reclassering, het OM, een jeugdinstelling, GGD of andere organisatie in het zuiden van Nederland op het gebied van zorg en veiligheid? Wilt u samen werken aan het vinden van oplossingen voor mensen met complexe problematiek? Wilt u best practices delen, naar elkaar luisteren en de krachten bundelen? Dan ben u bij deze van harte uitgenodigd! Daarnaast is het congres de officiële afsluiting voor het project “van verwarring naar verbinding” voor de regio Oost Brabant. 

Aanmelden

De mogelijkheid tot deelname is beperkt. Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanmelding. 

Routebeschrijving

De routebeschrijving naar het NH Conference Centre Koningshof in Veldhoven vindt u op deze pagina

Organisatie

De bijeenkomst wordt georganiseerd door GGZ Nederland, de VNG en het project “van verwarring naar verbinding” met inhoudelijke inbreng vanuit Mondriaan en GGZ Eindhoven.