Heeft u vragen omtrent de campagne Weg van de Wachtlijst, neem dan contact op via info@wegvandewachtlijst.nl