Workshop 1

Ketenveldnorm voor levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg

Hoe kunnen we omgaan met mensen die als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking gevaarlijk gedrag (kunnen) vertonen, maar geen strafrechtelijke titel (meer) hebben? Hoe zorgen zorg- en veiligheidspartners ervoor dat ze hen langdurig de juiste zorg en ondersteuning bieden, signalen van afglijden tijdig zien en de maatschappelijke veiligheid vergroten? De regio’s Limburg en Oost-Brabant oefenen hiermee.


Workshopleiders:

Angelique Moonen (projectleider ketenveldnorm Limburg) en Helga Aarts (projectleider ketenveldnorm Oost-Brabant)