Workshop 17

Transforensische Zorg

Transforensische Psychiatrie is een nieuw onderzoeks- en behandeldomein. Het richt zich op mensen met ernstige waarneming-, denk-, stemming en/of gedragsstoornissen met daaraan gekoppeld disruptief gedrag. Ze vallen vooralsnog buiten het strafrecht doch dreigen zonder adequate behandelinterventie te criminaliseren. In feite behoeven ze een behandelkader met de voor de forensische psychiatrie kenmerkende aandacht voor delict-preventie.

Transforensische Psychiatrie overbrugt de kloof tussen de reguliere psychiatrie en forensische psychiatrie. Er is daarbinnen aandacht voor zowel de psychopathologie alsook voor delict-preventie.

Sedert oktober 2015 bestaat er een klinische voorziening met een Transforensisch zorgaanbod en inmiddels beschikt Mondriaan ook over een Transforensisch Fact team en een Transforensische Poli

 

In de workshop zullen behandelaars uit ons Transforensische zorgdomein aan de hand van casuïstiek toelichting geven op het behandelaanbod en de behandeleffecten in een interactieve sfeer. Er is ruimte voor inbreng van complexe casuïstiek door de participanten aan de workshop.


Workshopleiders:

Joost à Campo, psychiater, Richard Gubbels, Annemiek Melsen en Melanie Vrancken,  Mondriaan GGZ