Workshop 19

De Wijk-GGZer in het Zuid Limburgse Heuvelland

In de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals wordt een Wijk-GGZer ingezet die een sleutelpositie inneemt in de aanpak van verward gedrag en die tevens namens de gemeenten taken uitvoert in het kader van de Wvggz.  In de workshop wordt ingegaan op rol en taken van de Wijk-GGZer in de praktijk, de beoogde resultaten van de inzet en de wijze waarop gemonitord wordt.


Workshopleider:

Olga Sollet, projectleider crisisvoorzieningen Maastricht; projectleider WijkGGz ‘er, Mondriaan GGZ