Workshop 18

Samenwerking binnen de vierhoek vanuit SEP en klinische setting

De SEP (spoedeisende psychiatrie) biedt mensen die dringend psychiatrische hulp nodig hebben snelle opvang en behandeling.
Het gaat om mensen die ten gevolge van hun psychiatrische problematiek gevaar lopen of veroorzaken als zij niet onmiddellijk of uiterlijk binnen 24 uur worden behandeld.
Vaak vindt de hulpverlening plaats op vrijwillige ambulante basis. Maar soms is een (gedwongen) opname noodzakelijk, bijvoorbeeld op de High Intensive Care (HIC)


Er is vanuit de SEP een nauwe samenwerking met verwijzers, politie, OM en gemeentes. Er wordt veel geïnvesteerd in samenwerking. Toch is er nog vrijwel dagelijks discussie en onbegrip over en weer en wordt er veel geïnvesteerd in verwachtingsmanagement. We hebben te maken met beperkte capaciteit binnen de GGZ. Er wordt in de media veel gesproken over verwarde personen, maar niet alle verwarde personen zijn psychiatrisch patiënt. Aan de hand van casuïstiek gaan we graag met u de discussie aan en hopen de samenwerking de verbeteren!

 

 


Workshopleiders:

Kim van Dillen (psychiater SEP) en Irene Weltens, (psychiater HIC), Mondriaan GGZ