Workshop 4

Pilot verwarde arrestanten:zorgverlening in arrestantenverblijf Den Bosch

In 2019 is gedurende 8 maanden zorg verleend aan arrestanten die verward gedrag vertonen. Deze pilot kwam met subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid tot stand. Het doel is om zorg zo spoedig mogelijk vanuit het arrestantenverblijf op te starten en contact te leggen met de betrokken organisaties voor een goede terugkeer. Daarnaast is ook informatie uitgewisseld met het openbaar ministerie zodat er een goede afweging tussen zorg en strafrecht kan plaatsvinden. In deze workshop worden de resultaten, kansen en uitdagingen van de pilot besproken. 


Workshopleider:

Katja van Mook, GGD Hart voor Brabant (o.v.)