Zo kan het ook!

We publiceren elke twee weken een verhaal uit de regio met daarin een mogelijke oplossing voor de wachttijden in de ggz. Door regionale voorbeelden te delen hopen we dat andere regio’s geïnspireerd raken en niet iedereen het wiel opnieuw uit hoeft te vinden. Daarom staan er bij elk verhaal tips, om toe te passen in de eigen regio.


 

De ‘digitale sofa’ GGZ: geen wachttijden en hulp op elk moment mogelijk

 

Het klinkt als een eenvoudige oplossing voor de wachttijden in de GGZ: bied online hulp aan zodat mensen zelf aan de slag kunnen met hun klachten, ondersteund door een professional op afstand.

DiSofa is vanaf juni dit jaar actief en verwacht deze maand de 100e persoon op ‘de digitale sofa’. DiSofa biedt verzekerde zorg voor de basis-GGZ. Gezondheidszorgpsychologen (GZ-psychologen) begeleiden de patiënten 24/7 met online advies en gesprekken.

Inmiddels zijn 20 trajecten afgerond en de ervaringen van patiënten zijn positief. Het lijkt een succesverhaal. Joris Arts, zorgbestuurder- en vernieuwer, die het concept mede heeft vormgegeven, licht toe hoe het werkt. “Online hulp moet het nieuwe normaal worden,” vindt Arts.

 

Lees meer


Met een ander intakegesprek de wachttijden verminderen

  

GGZ Noord-Holland-Noord heeft een andere vorm van een intakegesprek ontwikkeld: de Herstel Ondersteunende Intake (HOI). Met als resultaat dat in de pilotregio de doorstroom naar de specialistische GGZ (SGGZ) sterk is verminderd (40% gedaald) en er daardoor indirect een positief effect op de wachttijden zichtbaar werd. Mede dankzij de HOI-aanpak slonk de wachttijd van 4 maanden wachten dit voorjaar tot nu in sommige teams nog maar 2 weken. Genoeg redenen om deze unieke HOI-aanpak eens nader onder de loep te nemen met de initiatiefnemer/psycholoog, een ervaringsdeskundige en een bestuurder van GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN).

 

Lees het hele verhaal


Regionaal Patiënt Plaatsingsbureau als schakel tussen huisarts en ggz-zorg

 

In Noord-Limburg start vanaf januari 2019 een pilot waarin het verwijsproces anders wordt ingericht: een aantal huisartsen gaat via een speciaal loket verwijzen, het Regionaal Patiënt Plaatsingsbureau (RPB). De professionals van dat bureau helpen de patiënt bij het zoeken naar een geschikte zorgaanbieder en zorgt voor een afspraak voor een intake.

Het RPB, nu nog een werktitel overigens, koppelt dit terug aan de huisarts. Het scheelt de huisarts veel zoekwerk en administratie en de patiënt wordt beter en sneller doorverwezen.  

 

Lees het hele verhaal.


De bereidheid om samen te werken opent nieuwe deuren in Flevoland

 

Voor een regio, zoals Flevoland, waar partijen elkaar niet altijd even goed kenden, was samenwerking in een regionale taskforce -om de wachttijden in de ggz terug te dringen- niet zo vanzelfsprekend. Na twee bijeenkomsten is de onderlinge verbinding gemaakt, zijn de knelpunten geanalyseerd én zijn de eerste stappen gezet op weg naar een nieuwe aanpak van de wachttijden. Daarmee is Flevoland een voorbeeld voor andere regio’s: de bereidheid om samen te werken opent nieuwe deuren. Drie deelnemers aan de regionale taskforce delen graag hun ervaringen. 

 

Lees het hele verhaal