Zeventien regionale plannen voor aanpak wachttijden GGZ bekend

 Van 17 regio’s is inmiddels bekend hoe zij de komende tijd de wachttijden in de GGZ aan willen pakken. Ook de regio Kennemerland/ Zaanstreek-Waterland, Rotterdam en Haaglanden hebben nu hun plan ingediend. Door de regio Zuid Holland Noord is zelfs spontaan een plan ingeleverd.

In de tussenevaluatie van het Vervolg Actieplan Wachttijden GGZ van februari jl. stond dat de 21 regio’s met de langste wachttijden hun plan van aanpak openbaar zullen maken. Dit zijn regio’s waar de wachttijden voor minimaal drie van de zes hoofddiagnoses die de NZa identificeert te lang zijn. Regio’s konden voor half mei hun plan indienen. Dit hebben nu 16 van de 21 regio’s ook gedaan:

 

       ·         Flevoland                                                                                                                 

·         Midden-Holland                                            

·         Arnhem

·         Zuid-Limburg

·         Groningen

·         Utrecht

·         Noordoost Brabant (Reinier van Arkel en GGZ Oost Brabant)

·         Midden-IJssel

·         Apeldoorn/Zutphen eo

·         Twente

·         Midden-Brabant

·         Westland, Schieland, Delfland

·         Zuid-Hollandse eilanden 

  •          Kennemerland / Zaanstreek-Waterland
  •          Haaglanden
  •          Rotterdam
  •          Zwolle

 De plannen van aanpak zijn hieronder te bekijken. Door het openbaar maken van de plannen wordt voor cliënten, verwijzers en andere betrokkenen niet alleen transparant wat de wachttijden zijn, maar ook wat ondernomen wordt om ze terug te dringen. Bovendien ontstaat zo landelijk inzicht in de voortgang van de aanpak wachttijden en kunnen regio’s elkaar inspireren en van elkaar leren.

  

Van een aantal regio’s is nog geen plan bekend (en één regio namelijk 't Gooi is ondergebracht bij andere regio's):

·         Nijmegen

·         Drenthe (eerste opzet bekend - juli 2019)

·         Amsterdam

 

Door de regio Zuid-Holland Noord is spontaan een plan aangeleverd, wat de stuurgroep wachttijden zeer waardeert.

 

Urgentie

Het is de verantwoordelijkheid van iedere regio om de urgente wachttijdproblematiek snel aan te pakken en tegelijk de samenhang met andere

beleidsontwikkelingen te bewaken. De landelijke stuurgroep zal de regio’s ondersteunen door hen feedback te geven op de

plannen van aanpak en gericht, te verwijzen naar goede voorbeelden elders en naar de uitkomsten van de verdiepende trajecten.

 

Op deze manier komt de focus op die regio’s waar het grootste risico op te lang wachten zich voordoet en proberen we via de weg van

inspiratie, goede voorbeelden en transparantie ook deze regio’s een dalende lijn te laten ontwikkelen op het punt van de wachttijden. Dit ontslaat andere regio’s natuurlijk niet van hun plicht om ook daar de wachttijden minimaal onder de treeknorm te brengen en maximaal

terug te dringen.

 

28 juni 2019

 

 

 

Download
Regio Drenthe
Aanzet regioplan Drenthe Reactie wachtli
Adobe Acrobat document 460.5 KB
Download
Regio Apeldoorn
20190510 - Plan van aanpak wachttijden G
Adobe Acrobat document 28.7 MB
Download
Regio Arnhem
19 03 29 Plan van aanpak wachtlijsten Pr
Adobe Acrobat document 289.6 KB
Download
Regio Flevoland
Regioplan Flevoland obv vragen en antwoo
Adobe Acrobat document 119.8 KB
Download
Regio Groningen
Regionale Taskforce Groningen^J beantwoo
Adobe Acrobat document 169.0 KB
Download
Regio Zuid-Limburg
2019-05-12^J DEFINITIEF Regionaal Plan T
Adobe Acrobat document 187.5 KB
Download
Regio Noordoost Brabant (Reiner van Arkel)
Memo plan van aanpak wachttijden Reinier
Adobe Acrobat document 132.6 KB
Download
Regio Midden-Holland
Reactie aanpak wachttijden Midden Hollan
Adobe Acrobat document 142.3 KB
Download
Regio Midden-IJssel
Pva wachttijden RT Midden IJssel DEF 130
Adobe Acrobat document 663.7 KB
Download
Regio Oost Brabant
Uitwerking Uitvraag Wachttijden GGZ Oost
Adobe Acrobat document 132.5 KB
Download
Regio Twente
regioplan Twente.pdf
Adobe Acrobat document 153.5 KB
Download
Regio Utrecht
Regionale Taskforce Aanpak Wachttijden R
Adobe Acrobat document 74.7 KB
Download
Planning regio Utrecht
RT Planning Projectplan wachttijden A3 0
Adobe Acrobat document 158.1 KB
Download
Regio Midden-Brabant
190515 - PRO-RCH - Beantwoording vragen
Adobe Acrobat document 609.5 KB
Download
Regio Westland, Schiedam en Delfland
Regio plan Westland, Schiedam en Delflan
Adobe Acrobat document 268.2 KB
Download
Regio Zuid-Hollandse eilanden
regioplan zuidhollandse eilanden.pdf
Adobe Acrobat document 179.9 KB
Download
Regio Haaglanden
plan van aanpak wachttijden RT Haaglande
Microsoft Word document 21.1 KB
Download
Bijlage 1 bij regio Haaglanden
bijlage 1 voor taskforce haaglanden.docx
Microsoft Word document 135.8 KB
Download
Bijlage 2 bij regio Haaglanden
Bijlage 2 voor taskforce Haaglanden.pdf
Adobe Acrobat document 85.1 KB
Download
Bijlage 3 bij regio Haaglanden
bijlage 3 taskforce haaglanden.ppt
Microsoft Power Point presentatie 989.0 KB
Download
regio Kennemerland- Zaanstreek-Waterland
190426 Projectvoorstel - werksessies wac
Adobe Acrobat document 895.9 KB
Download
Bijlage regio Kennemerland - Zaanstreek-Waterland
bijlage plan van aanpak wachttijden Noor
Microsoft Word document 226.3 KB
Download
Regio Rotterdam
actieplan regio Rotterdam.pdf
Adobe Acrobat document 531.5 KB
Download
Bijlage regio Rotterdam
bijlage 1 actieplan wachttijdenRotterdam
Microsoft Word document 43.6 KB
Download
Regioplan Zuid Holland Noord (spontaan aangeleverd)
Regioplan GGZ wachttijden Zuid Holland N
Adobe Acrobat document 102.1 KB
Download
Regioplan Zwolle
Regioplan taskforce Wachttijden GGZ regi
Adobe Acrobat document 231.8 KB