Veel mensen weten niet wat ze zelf kunnen doen als ze met een wachtlijst te maken krijgen. Met 'Weg van de wachtlijst' informeren we patiënten waar ze terecht kunnen als ze onverhoopt op een wachtlijst komen te staan.

HUISARTS

Wachtlijstinformatie

Wij willen u vragen om patiënten die zijn doorverwezen en worden geconfronteerd met wachtlijsten, te begeleiden naar andere zorgaanbieders. U kent de sociale kaart van psychiaters, psychotherapeuten of psychologen bij u in de buurt immers het beste. Mogelijk kunt u, in overleg met de patiënt die op de wachtlijst staat, ook beoordelen of andere vormen van ondersteuning mogelijk zijn.

 

 

Patiënten kunnen hun zorgaanbieder vragen wat zij in afwachting van hun behandeling alvast kunnen doen, misschien is tijdelijke hulp een mogelijkheid. Is dat niet mogelijk, dan kan de zorgverzekeraar of de gemeente (bij jongeren onder de 18) kijken of een patiënt ergens anders eerder geholpen kan worden.

GGZ-INSTELLING

Wachtlijstinformatie

Wij willen u vragen om met de patiënt mee te denken wat hij of zij in afwachting van de behandeling alvast kan doen, wellicht is tijdelijke zorg mogelijk?  Soms kan de zorgverlener de patiënt attenderen op een collega die eerder kan helpen. Is dat niet mogelijk, dan kan de zorgverzekeraar of de gemeente (bij jongeren onder de 18) kijken of een patiënt ergens anders eerder geholpen kan worden.

GEMEENTE

Wachtlijstinformatie

Weg van de wachtlijst is speciaal ontwikkeld voor onder andere de wachtkamer, wijkteams, het WMO-loket,  het CJG en andere jeugdhulpaanbieders.

 

Wij willen u vragen om contact te houden met kinderen en jongeren die op een wachtlijst staan en hen te ondersteunen, mogelijk met tijdelijke hulp of zorg.

 

 

Samen hebben we een verantwoordelijkheid om kinderen en jongeren die langer dan de treeknormen (vier weken tot de intake en tien weken tot de behandeling) moeten wachten, eerder of ergens anders passende zorg te bieden, in overleg met de ouders. Dat geldt ook voor kinderen en jongeren die tijdens het wachten op zorg snel achteruit gaan.