JONGER DAN 18 JAAR

 

Als u zorg nodig hebt of wanneer u ouders bent van een kind onder de 18 jaar die zorg nodig heeft van een psychiater, psycholoog of psychotherapeut, is het belangrijk dat deze hulp op tijd geboden wordt. Toch kan het gebeuren dat u moet wachten tot u aan de beurt bent. Dat is vervelend.

 

Als u moet wachten op een behandeling kunt u in gesprek met de zorgaanbieder over wat u zelf alvast kunt doen en welke tijdelijke zorg eventueel al mogelijk is. Soms kan de zorgverlener u attenderen op een collega die u eerder kan helpen.

Wat kunt u zelf doen?

 

1. Neem contact op met de gemeente waar u woont

2. Overleg of u of uw kind eerder geholpen kan worden of anders of er plaats is bij een andere zorgaanbieder

3. Overleg met de zorgaanbieder hoe u of uw kind de wachttijd het beste kunnen overbruggen en welke tussentijdse zorg daarbij eventueel mogelijk is

Wanneer neem ik contact op?

U kunt contact opnemen met uw gemeente wanneer de wachttijd leidt tot ernstige toename van uw klachten of wanneer de maximale wachttijd is verstreken. De maximale wachttijd is: vier weken tot het eerste (intake) gesprek en daarna – tien weken tot de behandeling 

Toch niet tevreden?

 

Bel dan: Meld je Zorg/het Nationale Zorgnummer 0900 - 23 56 780 (20 eurocent per gesprek, bereikbaar van ma t/m vr van 09.00 uur tot-17.00u). 

www.wijzijnmind.nl kan u in contact brengen met lotgenoten en cliënten- en familieorganisaties. Zij kunnen met u meedenken bij het vinden van passende zorg of hulp.