ALGEMEEN VERSLAG CONGRES

Iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord moet wachten op geestelijke gezondheidszorg (GGZ), is er één te veel. Er is sinds de zomer van 2017 veel in gang gezet om wachttijden in de GGZ binnen de Treeknormen te krijgen. De gezamenlijke aanpak bestaat onder meer uit taskforces die op regionaal niveau met oplossingen voor wachttijden komen en een verdiepend onderzoek naar knelpunten aan de hand van individuele patiëntreizen (ook wel patient journeys genoemd; de reis die een patiënt door een organisatie of keten maakt).

 

Op 12 april 2018 heeft het congres ‘Meer grip op wachttijden in de GGZ’ plaatsgevonden, met als doel om alle belanghebbenden meer handvatten te geven om om te gaan met wachttijden in de GGZ of om die te verminderen. Het congres was voor GGZ-aanbieders, professionals, cliënten(-vertegenwoordigers), zorgverzekeraars, huisartsen en gemeenten.

 

 

’s Ochtends opende Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het congres. Dit werd gevolgd door een gesprek met de voorzitters van GGZ Nederland, MIND en Zorgverzekeraars Nederland. Daarna volgden drie plenaire presentaties. Onderwerpen waren de stand van zaken rondom de wachttijden in de GGZ, de inzichten vanuit de regionale taskforces (KPMG) en de raakvlakken tussen wachttijden, ambulantisering (Trimbos) en beveiligde zorg (AEF). ’s Middags werden twaalf workshops met diverse onderwerpen gehouden waarvoor de deelnemers zelf een keuze konden maken. Hieronder vindt u een kort verslag van de plenaire sessies, de bijbehorende presentaties en een overzicht van de uitkomsten van de workshops. Wij hopen dat u hiermee, ongeacht of u aanwezig was, meer grip krijgt op de wachttijden in de GGZ!