Wat is de rol van de zorgverzekeraar bij het verminderen van wachttijden?

Samen met zorgaanbieders werken verzekeraars intensief samen aan het verminderen van de wachttijden. In deze workshop zullen de perspectieven van Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis op dit thema naar voren komen. 

In gesprek met u delen we onze dilemma’s en verkennen we oplossingsrichtingen. We willen graag in gesprek over de rol van online behandeling bij het verminderen van wachttijden. Ook willen we graag met u een voorbeeld bespreken van het verminderen van administratieve lasten waardoor meer tijd voor zorg ontstaat. 

Aan het einde van de workshop hopen wij door uw input op de thema’s vermindering administratieve lasten en uw visie op online behandeling met elkaar wijzer te zijn geworden. Wij verwachten dat deze input helpend kan zijn in het stapje voor stapje verminderen van de wachttijden voor onze verzekerden.

 

Door: Willem van Bork (Zorg en Zekerheid), Peter van Zuidam en Ron Kerklaan (Zilveren Kruis)

Download
Wat is de rol van de zorgverzekeraar bij het verminderen van de wachttijden?
Ron Kerklaan & Peter van Zuidam
Presentatie Zilveren Kruis - zorgbemidde
Adobe Acrobat document 148.9 KB
Download
Presentatie Zorg en Zekerheid - Grip krijgen op wachttijden
Presentatie Zorg en Zekerheid.pdf
Adobe Acrobat document 441.7 KB