Ondersteuning tijdens de wachttijd op een ggz-behandeling

Cliënten, naasten en verwijzers hebben behoefte aan ondersteuning tijdens de wachttijd op een ggz-behandeling. Cliënten ontvangen bijvoorbeeld graag informatie over hun persoonlijke wachttijd en monitoring van hun klachten. Tijdens het project ‘Wachttijdondersteuning in de ggz’ zijn behoeften aan en goede voorbeelden van wachttijdondersteuning uit het land in kaart gebracht. Deze goede voorbeelden zijn verwerkt in een plan van aanpak voor wachttijdondersteuning voor regionale en landelijke partijen. Na een korte presentatie van de belangrijkste resultaten gaan we creatief met elkaar aan de slag met als doel om handvatten te krijgen om met dit belangrijke onderwerp aan de slag te gaan in de regio.  

 

Door: Maarten Cozijnsen en Geraline Boonzaaijer van SiRM

Download
Presentatie workshop SiRM- Wachttijdondersteuning
Presentatie workshop SiRM - Wachttijdond
Adobe Acrobat document 264.2 KB