Ervaringsdeskundigen werken wachtlijsten in de ggz weg: feit of fictie?

Bent u benieuwd hoe de inzet van ervaringsdeskundigen kan helpen bij een regionale aanpak van de wachttijden in de ggz? De Vereniging van Ervaringsdeskundigen heeft samen met het Onderzoeksnetwerk voor Ervaringskennis (One) een quickscan uitgevoerd naar initiatieven die het doel hebben om wachttijden voor behandeling in de gespecialiseerde ggz terug te dringen (mede) door de inzet van ervaringsdeskundigen. Onderzocht is hoe deze initiatieven inwerken op wachttijdpreventie, wachttijdvermindering en wachttijdbegeleiding. In deze workshop krijgt u een overzicht van initiatieven dat kan dienen als handvat en inspiratiebron voor de regionale aanpak. 

 

Door : Wilma Boevink van Vereniging van Ervaringsdeskundigen