Herstelondersteunende intake: eigen regie over hersteltraject

In deze workshop maakt u kennis (en gaat u oefenen) met een methode, waarbij de cliënt de regie heeft over zijn/haar eigen hersteltraject. Bij een herstel-ondersteunende intake ligt de nadruk op persoonlijke diagnostiek, op basis van de 4 vragen van Jim van Os: Wat is met je gebeurd? Wat zijn je sterke en zwakke kanten? Wat wil je veranderen? Waar heb je hulp bij nodig, en van wie? In deze workshop willen wij laten zien hoe een gesprek op deze basis kan verlopen, welke informatie een cliënt nodig heeft om een goede afweging te kunnen maken. Onze ervaring leert dat cliënten een lagere vraag om hulp hebben dan hen doorgaans wordt aangeboden. 

 

Door: Nanette Waterhout, Marty Dijkstra van GGZ Noord Holland Noord

Download
Presentatie GGZ Noord Holland Noord- Herstel ondersteunende intake
Presentatie workshop GGZ NHN- Herstel On
Adobe Acrobat document 336.1 KB