Cijfers wachttijden 100 grootste aanbieders

De Stuurgroep Wachttijden heeft een nadere analyse uitgevoerd op de top 100 grootste aanbieders, voor 4 diagnosegroepen waarop we zien dat de wachttijden boven de 14 weken zitten én dat deze stijgen. We willen namelijk zien bij welke instellingen de wachttijden stijgen en waar ze dalen. De diagnosegroepen die onderzocht zijn: Persoonlijkheidsstoornissen, Angststoornissen, Pervasieve stoornissen en Aandachttekort.

 

Meerderheid levert zorg onder Treeknorm

Onder het kopje cijfers vind je de analyse op hoofdlijnen. Wat we zien is dat de top 100 aanbieders tussen 67% en 84% marktaandeel hebben op deze 4 diagnosegroepen en dat een hele ruime meerderheid van de aanbieders ónder de Treeknorm van 14 weken zorg weet te leveren. Maar de aanbieders die boven de Treeknorm rapporteren, hebben wel vaak een groot marktaandeel en daardoor vallen de gemiddelden telkens boven de 14 weken uit.

 

Gesprek met top 5 stijgers en dalers

 

De stuurgroep gaat nog een slag dieper onderzoeken en gaat voor elke van deze diagnosegroepen met de top 5 grootste stijgers en dalers in gesprek om te achterhalen wat er aan de hand is. Een stijging of daling kan vele oorzaken hebben, incidenteel of structureel van aard zijn en (on)geluk of een gevolg van bewust ingezet beleid.

 


Landelijke en regiorapportages cijfers wachttijden

Voor alle regio’s is  per kwartaal een overzicht van de wachttijden beschikbaar per regio (naast een landelijk overzicht), op basis van data van Vektis. Daarin staat de totale wachttijd per patiëntengroep per regio in weken. Als een zorgaanbieder meer patiënten behandelt, wegen de betreffende wachttijden ook zwaarder mee in het gemiddelde.

Deze regionale hotspotrapportage geeft inzicht in de wachttijden per hoofddiagnosegroep naar aanbieder en helpt om de problemen inzichtelijk te krijgen. Zo kunnen de regionale taskforces (of andere samenwerkingsverbanden in de regio’s) gericht sturen op het terugdringen van de hoogste wachttijden.