BLOG Willem van Bork: Outside the box denken en bruggen slaan

 

In officiële stukken worden de wachttijden in de GGZ vaak beschreven als een veelkoppig monster. Veelkoppig omdat er meerdere oorzaken zijn aan te wijzen en monster omdat het ons toch een beetje angst inboezemt. We willen gewoon geen wachttijden voor mensen die psychische hulp nodig hebben.

Multidisciplinair doe je ook met meerdere koppen. Daar houdt dan ook meteen de vergelijking op met wat we in de GGZ onder multidisciplinair verstaan. Dat vinden we meesterlijk maar wachttijden zijn monsterlijk en moeten getemd worden.

 

Wie moet dat monster dan gaan temmen? Moet de beroepsgroep dat doen en moeten ze gewoon meer gaan behandelen? Moet de huisarts minder verwijzen en moet de POH GGZ meer gaan behandelen of moet de geldkraan gewoon open?

Wie het antwoord heeft mag de knop indrukken en wint de hoofdprijs.

 

De verleiding om degene die de portemonnee beheert meteen ook maar verantwoordelijk te maken voor het vinden van de oplossing is erg groot. Laat zorgverzekeraars gewoon meer behandeluren inkopen en dan komt het allemaal goed. Was het maar zo makkelijk. Dan zou het probleem meteen opgelost zijn. Er bestaat helaas ook arbeidsmarktproblematiek en er is ook marktwerking.

 

Er zijn bovendien niet genoeg professionals beschikbaar om het tekort aan behandeluren op te vullen. Kun je dan als zorgverzekeraar helemaal niets doen aan de wachtlijst problematiek? De vraag stellen is het antwoord geven. Tuurlijk kun je wat doen. In de regio Holland Rijnland hebben we die vraag voorgelegd aan de deelnemers van de taskforce. KPMG had al uitgebreid onderzoek gedaan en wij konden daar mooi op voortborduren. De resultaten van dat onderzoek hebben we uitgebreid  besproken en we zijn met zijn allen  “Outside the Box” gaan denken. Welke knelpunten willen we oplossen zonder te vervallen in W1, W2 of W3 oplossingen? Moeten we meer gaan samenwerken zodat we elkaars deskundigheid beter kunnen benutten? Zijn de knelpunten van een grote GGZ aanbieder wel vergelijkbaar met die van een minder grote aanbieder? Wat willen de GGZ cliënten zelf? 

 

Met een groot aantal regionale zorgaanbieders, van groot naar klein, hebben we echt alles de revue laten passeren. E-health, ervaringsdeskundigen, deskundigheden, te veel om op te noemen.  Ook patiëntenvertegenwoordigers waren aangesloten en namen actief deel aan de zoektocht naar oplossingen. Prettige bijkomstigheid, misschien wel het belangrijkste, was het onderlinge vertrouwen en de bijbehorende chemie tussen de deelnemers.

 

We hebben met zijn allen stevig geïnvesteerd in dat vertrouwen en dat heeft vruchten afgeworpen. Dankzij het onderlinge vertrouwen durven we in onze regio vijf speerpunten op te pakken. Die wil ik met u delen; 

1.       De inzet van ervaringsdeskundigen om de in- en uitstroom van de GGZ te faciliteren.

2.       Overhevelen administratieve uren naar behandeluren met een aparte financiering van de administratie.

3.       Inzet van medical scribe’s om de administratie te verlichten.

4.       Inzet van andere deskundigen om het behandelproces te faciliteren.

5.       Uitbreiding van de eerstelijnsconsulten om de W1 en de W2 beter op elkaar aan te laten sluiten. 

Los van deze vijf punten gaan de grotere aanbieders beginnen met het herstructuren van hun intakeprocessen. Er gaan ook zogenoemde outtake-teams komen die de terugverwijzing  naar de huisarts gaan faciliteren.

 

Deze regionale initiatieven hebben een grote kans van slagen maar je moet elkaar wel blijven vertrouwen. Je moet elkaars processen kennen en je moet bereid zijn om met elkaar sluitende ketens te maken. De regionale zorgverzekeraar kan dat proces faciliteren maar zij kan geen beslissing nemen. De rol van de verzekeraar gaat echter verder dan alleen faciliteren. Zij moet het ook kortsluiten met collega-verzekeraars en de NZa. Het is namelijk niet de bedoeling dat verzekeraars of de NZa elkaar in de weg gaan zitten bij het ontwikkelen van regionale initiatieven.

 

Al met al best een uitdaging en we zijn in onze regio trots op het bereikte resultaat.  Of het allemaal gaat lukken? Ach, de veldpartijen moeten het oplossen en dan doen we dat gewoon. Die boodschap van de minister kan niet helder genoeg geformuleerd worden en samen gaan we daar uitkomen.

 

Wij zijn in onze regio van het eilanddenken afgestapt en we hebben bruggen geslagen die we niet meer gaan weghalen. Het gaat dus gewoon lukken.

 

 

Willem van Bork

 

Willem van Bork is adviserend geneeskundige van Zorg en Zekerheid met de GGZ als aandachtsgebied. Hij neemt namens Zorg en Zekerheid deel aan de regionale taskforce van Holland Rijnland en Hollands Midden en zit ook in het kenniscentrum GGZ van Zorgverzekeraars Nederland. 

 

6 februari 2019