BLOG: Leren omgaan met stress moet een vak op de basisschool zijn

Met een toenemende scheefverhouding in de zorg waarin vraag en aanbod al een tijd niet in balans zijn, is het goed om na te denken over hoe we de wachttijden kunnen terugdringen. Een oplossing hiervoor lijkt simpel, namelijk het aanbod verhogen zodat we de vraag beter aankunnen. Toch is onder andere met de komst van de POH-GGZ gebleken dat dit niet de oplossing is. Want ook bij de POH-GGZ, die ervoor moest zorgen dat mensen sneller de juiste zorg op de juiste plek moesten krijgen, zijn er wachttijden ontstaan. 

 

Lees meer

 

BLOG: Outside the box denken en bruggen slaan

In officiële stukken worden de wachttijden in de GGZ vaak beschreven als een veelkoppig monster. Veelkoppig omdat er meerdere oorzaken zijn aan te wijzen en monster omdat het ons toch een beetje angst inboezemt. We willen gewoon geen wachttijden voor mensen die psychische hulp nodig hebben.

 

Multidisciplinair doe je ook met meerdere koppen. Daar houdt dan ook meteen de vergelijking op met wat we in de GGZ onder multidisciplinair verstaan. Dat vinden we meesterlijk maar wachttijden zijn monsterlijk en moeten getemd worden. 

 

Lees meer

BLOG: Voorkomen en op tijd beginnen

Psychische aandoeningen hebben een enorme impact op het welbevinden van de betrokkenen. Onwetendheid, stigma's en taboes dragen er helaas sterk toe bij dat het lang kan duren voordat iemand een hulpvraag stelt. En dan helpt het helemaal niet mee dat de psychische gezondheidszorg een classificatiesysteem, de DSM 5, hanteert waarin voorstadia van aandoeningen niet beschreven staan. Het moet dus al heel ernstig zijn voordat je hulp krijgt. Bizar. 

 

Lees meer


BLOG: Ervaringsdeskundigen zijn niet de heilige graal

Misschien vreemd om in een blog van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen te schrijven dat ervaringsdeskundigen niet de heilige graal zijn, dus ik ben u enige toelichting verschuldigd.

Natuurlijk, de inzet van ervaringsdeskundigen is naar mijn mening van grote en toegevoegde waarde. Vanwege hun eigen ervaringen staan ze dichter bij de cliënt en kunnen zich  inleven in de belevingswereld en ondersteuningsbehoeften van die cliënt. De cliënt voelt zich beter begrepen en kan op die manier zorgvuldiger werken aan zijn behandeling en herstel.   

 

                                                                                       Lees meer


BLOG: Wachtenden, wachttijden en verwachtingen

 

Laatst heb ik gepoogd een overzicht te krijgen van GGZ-wachttijden in de afgelopen decennia. Dat viel niet mee. Soms gaat het over ‘wachtenden’, dan over ‘wachttijden’, en dan weer over ‘wachttijden boven de Treeknorm’. Wie wel eens in de praktijk met een wachtlijst te maken heeft gehad, weet dat het ook in instellingen niet anders is. Dat geldt overigens voor iedere wachtlijst: terwijl er door rekenaars geteld wordt, gaan de wachtenden gewoon door met hun leven.

 

Lees meer


BLOG: Tom en Max

 De snelste mannen uit het land komen uit Limburg, maar de GGZ binnenkomen is alsof je als volwassene op het driewielertje van een peuter de Cauberg op probeert te fietsen. De vergelijking van de wachtlijsten in de GGZ met een Limburgs Kwartiertje is snel gemaakt, maar je zou het dan toch al snel over een Limburgs Maandje moeten gaan hebben. Voor cliënten, huisartsen en behandelaren is het akelig frustrerend om elke keer weer te moeten wachten tot de juiste behandeling gestart wordt. Het leidt tot verergering van de problematiek en juist dat leidt ook tot verhoging van de wachttijden. We zitten dus in een vicieuze cirkel.

 

Lees meer


BLOG: Samenwerken is top! Wel graag op alle niveaus.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat ggz-instellingen voortaan mede gaat beoordelen op hun acties om wachttijden te beperken. Top!
Uit eerdere inspecties is naar voren gekomen dat de verbeterkansen vooral liggen in de samenwerking op regionaal niveau. Top!
Samenwerking was precies datgene waar ik het in mijn blog over wilde hebben. Ik moet dus maar een ander onderwerp kiezen. Of toch niet?

Lees meer