BLOG: Wachtenden, wachttijden en verwachtingen

 

Laatst heb ik gepoogd een overzicht te krijgen van GGZ-wachttijden in de afgelopen decennia. Dat viel niet mee. Soms gaat het over ‘wachtenden’, dan over ‘wachttijden’, en dan weer over ‘wachttijden boven de Treeknorm’. Wie wel eens in de praktijk met een wachtlijst te maken heeft gehad, weet dat het ook in instellingen niet anders is. Dat geldt overigens voor iedere wachtlijst: terwijl er door rekenaars geteld wordt, gaan de wachtenden gewoon door met hun leven.

 

Lees meer

BLOG: Tom en Max

 De snelste mannen uit het land komen uit Limburg, maar de GGZ binnenkomen is alsof je als volwassene op het driewielertje van een peuter de Cauberg op probeert te fietsen. De vergelijking van de wachtlijsten in de GGZ met een Limburgs Kwartiertje is snel gemaakt, maar je zou het dan toch al snel over een Limburgs Maandje moeten gaan hebben. Voor cliënten, huisartsen en behandelaren is het akelig frustrerend om elke keer weer te moeten wachten tot de juiste behandeling gestart wordt. Het leidt tot verergering van de problematiek en juist dat leidt ook tot verhoging van de wachttijden. We zitten dus in een vicieuze cirkel.

 

Lees meer

BLOG: Samenwerken is top! Wel graag op alle niveaus.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat ggz-instellingen voortaan mede gaat beoordelen op hun acties om wachttijden te beperken. Top!
Uit eerdere inspecties is naar voren gekomen dat de verbeterkansen vooral liggen in de samenwerking op regionaal niveau. Top!
Samenwerking was precies datgene waar ik het in mijn blog over wilde hebben. Ik moet dus maar een ander onderwerp kiezen. Of toch niet?

Lees meer