CONGRES 'MEER GRIP OP WACHTTIJDEN IN DE GGZ'

Iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord moet wachten op geestelijke gezondheidszorg (GGZ), is er één te veel. Op 12 april 2018 organiseren GGZ Nederland, MIND en Zorgverzekeraars Nederland een landelijk congres. Staatssecretaris Blokhuis spreekt in de ochtend. Doel van het congres is om op landelijk én regionaal niveau meer grip te krijgen op wachttijden. De manier waarop we dit doen, is het delen van kennis en oplossingen tussen de verschillende partijen in de GGZ.

 

Er is sinds de zomer van 2017 veel in gang gezet om wachttijden in de GGZ binnen de Treeknormen te krijgen. De gezamenlijke aanpak bestaat onder meer uit taskforces die op regionaal niveau met oplossingen voor wachttijden komen en een verdiepend onderzoek naar knelpunten aan de hand van individuele patiëntreizen (ook wel patient journeys genoemd; de reis die een patiënt door een organisatie of keten maakt).

 

Het congres is voor GGZ-aanbieders, professionals, cliënten(-vertegenwoordigers), zorgverzekeraars, huisartsen en gemeenten. De ochtend staat in het teken van de inzichten van de taskforces en welke impact dit heeft op landelijk, regionaal en instellingsniveau. Ook komen de raakvlakken tussen wachttijden en ambulantisering en beveiligde GGZ aan bod . In de middag staan tien interactieve en interessante workshops op het programma. Onderwerpen zijn onder meer het toepassen van e-health om de wachttijden te verkorten en het verbeteren van de logistiek in de keten.

 

Lees hier het verslag van het congres.

 

12 april 2018

 

VEKTIS VERZAMELT WACHTTIJDENGEGEVENS

Alle betrokken partijen in de ggz hebben belang bij inzicht in actuele wachttijden. Zo weten zij hoe lang het duurt voordat een patiënt bij een bepaalde zorgaanbieder terecht kan en kunnen zij de juiste keuzes maken.

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht ggz-aanbieders om vanaf 1 januari 2018 elke maand hun wachttijdgegevens aan te leveren. Vektis Streams verzamelt die wachttijdgegevens. Kijk voor meer informatie op de website van Vektis.

 

Vektis Intelligence informeert op basis van de aangeleverde wachttijden andere partijen, zoals patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Wil u ook inzicht in de wachttijden? Kijk voor meer informatie op de website van Vektis.

 

Voor zorgaanbieders klik hier

Voor zorgverzekeraars klik hier

 

6 oktober 2017

GGZ-PARTIJEN PRESENTEREN GEZAMENLIJKE AANPAK OM WACHTTIJDEN IN DE GGZ AAN TE PAKKEN

GGZ-partijen vinden het onwenselijk dat mensen te lang moeten wachten op ggz-zorg en bundelen daarom de krachten. Recent zijn afspraken gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om per 1 juli 2018 de behandelingen in de ggz weer binnen de Treeknormen voor aanvaardbare wachttijden te brengen. Deze gezamenlijke aanpak, aanvullend op de contracteringsafspraken tussen verzekeraars en aanbieders, is vandaag gestart met het lanceren van regionale taskforces en de start van verdiepend onderzoek met het doel om knelpunten in de wachttijden op te lossen.

 

Bij de afspraken met VWS zijn GGZ Nederland, MIND, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), P3NL, de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), Verzorgenden en Verpleegkundigen Nederland (V&VN) en MeerGGZ betrokken. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat de voortgang op de gemaakte afspraken monitoren.

 

Regionale taskforces 

GGZ Nederland, MIND en Zorgverzekeraars Nederland hebben adviesbureau KPMG Health gevraagd om acht taskforces in te richten in de regio’s Noord Limburg , Zuid Limburg, Utrecht, Zuid-Holland Noord, Friesland, Groningen, West-Brabant en Midden-Brabant. De regionale taskforces starten gefaseerd, om optimaal de leereffecten tussen regio’s te kunnen benutten en bestaan uit cliënten- en familieorganisaties, huisartsen,  zorgaanbieders (zoals ggz-instellingen en vrijgevestigde psychiaters, psychologen en psychotherapeuten), zorgverzekeraars, gemeenten en sociale wijkteams. Afhankelijk van de regionale situatie worden ook andere belanghebbenden betrokken. Het doel van de taskforces is om, na een gezamenlijke probleemanalyse, zo snel mogelijk tot concrete oplossingen te komen die bijdragen aan het verminderen van de wachttijden. De regionale taskforces mogen geen extra administratieve lasten veroorzaken, maar zullen deze waar mogelijk juist moeten verminderen. 

 

Verdiepend onderzoek

Naast het instellen van de acht regionale taskforces is advies- en onderzoeksbureau Significant gevraagd om in drie andere regio’s (Amsterdam, Rotterdam en Midden-IJssel) een analyse te doen aan de hand van concrete praktijkervaringen. Tijdens dit onderzoek staan de ervaringen van individuele patiënten centraal. Regionale cliëntenorganisaties, zorgprofessionals, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, huisartsen, wijkteams en woningbouwcorporaties worden gevraagd om relevante casuïstiek aan te leveren.

 

3 oktober 2017