Focusbijeenkomsten specifieke cliëntgroepen

In 2018 heeft de landelijke stuurgroep Actieplan wachttijden besloten tot een geïntensiveerde aanpak van de wachttijden. Onderdeel van deze geïntensiveerde aanpak is een onderzoek naar knelpunten en oplossingen bij vier specifieke cliëntgroepen die te maken hebben met extra lange wachttijden, namelijk mensen met:

·          autisme,

·          persoonlijkheids­stoornissen,

·          trauma,

·          licht verstandelijke beperking (lvb) in combinatie met ggz-problematiek.

 

Bureau HHM voert dit onderzoek uit in opdracht van de stuurgroep. In de eerste fase zijn de belangrijkste factoren in beeld gebracht die de wachttijden voor de vier cliëntgroepen bepalen. De volgende stap is het toetsen van deze factoren en het formuleren van oplossingsrichtingen. Bureau HHM zoekt daarom mensen met kennis van de genoemde cliëntgroepen die willen deelnemen aan een (of meerdere) focusgroep(en). Het gaat om mensen die zicht hebben op de inhoud en de organisatie van de zorg.

 

Naar aanleiding van recente wachttijd­gegevens heeft de stuurgroep van het actieplan wachttijden bovendien behoefte aan inzicht in nog drie cliëntgroepen, namelijk mensen met bipolaire stoornis, met eetstoornissen en aandachtstekort- en gedragsstoornissen. Op verzoek van de stuurgroep organiseert bureau HHM een extra focusgroep om inzicht te krijgen in de oorzaken en oplossingsrichtingen voor deze drie cliëntgroepen.

 

Met het oog op ons gezamenlijke doel, het terugdringen van de wachttijden, doen wij een beroep op u om een bijdrage te leveren aan een van de focusgroepen. Om echt de diepte in te kunnen gaan, is er een beperkt aantal deelnemers per focusgroep. We sturen deze uitnodiging gericht naar personen/organisaties die specifieke kennis hebben over (een van) de cliëntgroepen en/of die in de eerste fase van het onderzoek betrokken zijn geweest.

 

De planning van de focusgroepen is als volgt:

 

Cliëntgroep

Datum en tijd

A.      Bipolaire stoornis, eetstoornissen en aandachtstekort- en gedragsstoornissen

Ma 11 maart, 9.30 tot 12.30 uur

B.      Autisme

Do 14 maart, 9.30 tot 12.30 uur

C.      Persoonlijkheids­stoornissen

Do 14 maart, 13.30 tot 16.30 uur

D.     Trauma

Ma 18 maart, 9.30 tot 12.30 uur

E.      Lvb in combinatie met ggz

Ma 18 maart, 13.30 tot 16.30 uur

 

De focusgroepen vinden plaats in Amersfoort.

 

Aanmelden voor een van de focusgroepen kan via een online aanmeldformulier. Klik hier of neem de volgende URL over in de adresbalk van uw browser: https://projecten.hhm.nl/focusgroepen.

 

Na aanmelding ontvangt u van bureau HHM een beknopte weergave van de bevindingen uit de eerste fase met enkele vragen ter voorbereiding.

 

 

Met vragen over het onderzoek kunt u terecht bij Sylvia Schutte of Louise Pansier, tel. 053 433 0548.