Leer van elkaar: Hoe te komen tot betere afspraken rondom complexe casuïstiek?

 

Loopt de samenwerking rondom complexe casuïstiek in uw regio stroef of heeft u hele goede ideeën hiervoor maar komen ze niet van de grond? Dan nodigen wij u graag uit voor de bijeenkomst ‘Leer van elkaar: Hoe te komen tot betere afspraken rondom complexe casuïstiek’, georganiseerd door Arteria Consulting op verzoek van de landelijke stuurgroep wachttijden in de ggz.

 

In deze bijeenkomst staat u samen met andere (taskforce) regio’s stil bij de uitdagingen rondom complexe casuïstiek in de ggz. Hoe signaleert u complexe vraagstukken, hoe werkt u effectief samen en vooral; hoe voorkomt u dat juist deze mensen extra lang moeten wachten?

 

Hierbij wordt niet alleen stilgestaan bij de problemen die eenieder hieromtrent ervaart, maar juist ook bij wat nu al mogelijk is. We nemen u graag mee in de best practices die de afgelopen periode zijn opgehaald in ons onderzoek en gaan met u in gesprek. Bent u benieuwd? Schrijf u dan in voor één van de volgende dagen:

v  14 maart      14:30 – 16:30      (locatie is in Amersfoort)

v  18 maart      14:30 – 16:30      (locatie is in Amersfoort)

v  19 maart      09:30 – 11:30      (locatie is in Amersfoort)

 

Data opties

U kunt zich aanmelden door voor 19 februari een e-mail te sturen naar onderzoek@arteriaconsulting.nl. Vermeld in deze e-mail:

v  Op welke dag(en) u kunt

v  Met hoeveel personen u wilt komen

 

Afhankelijk van de ontvangen reacties hoort u zo spoedig mogelijk bij welke bijeenkomst u bent ingedeeld.

 

Achtergrond

Arteria Consulting helpt de landelijke Stuurgroep Wachttijden met de aanpak van complexe casuïstiek. In deze deelaanpak wordt in een aantal regio’s in kaart gebracht hoe zij bij complexe zorgvragen tot samenwerking, regie en doorzettingsmacht komen. De focus ligt op regio’s die al een goede werkwijze hebben ontwikkeld. Vervolgens wordt met andere regio’s gekeken naar de mogelijkheden en toepasbaarheid van de uitkomsten op hun regio. Doel is om tot afspraken te komen en zo de wachttijden in de regio te verminderen.

 

Inhoud

De opzet van de bijeenkomst is interactief. We gaan in gesprek over uw regio en over de uitkomsten die wij uit andere regio’s hebben opgehaald rondom complexe casuïstiek, samenwerking en wachttijden. Onderwerpen van gesprek waar u aan kunt denken zijn:

·         Wat zijn lastige punten bij u in de regio om tot samenwerking/gezamenlijke afspraken te komen? Waarom is het zo lastig?

·         Welke ideeën zijn er om tot oplossingen te komen? Lukt het om deze ideeën tot uitvoer te brengen?

·         Hoe doen andere regio’s dit?

·         Welke ideeën zijn er in dit onderzoek opgehaald? Zijn die toepasbaar in uw regio?

·         Welke  vervolgstappen moeten gezet worden? Wat heeft u daarvoor nodig?

 

 

Uiterlijk één week voor de bijeenkomst ontvangt u een beknopte weergave van de bevindingen uit de eerste fase met enkele vragen ter voorbereiding.