Terugblik congres 11 april: samenwerken loont

 

Samenwerking in de regio loont maar kost tijd en moeite. Dat bleek vandaag op het congres Samen sterk in de regio: grip op wachttijden, met bijna 300 deelnemers. 

Kennis delen en van elkaar leren, dat stond centraal. Samenwerking is cruciaal, bleek wel uit een gesprek met betrokkenen die elk hun eigen perspectief op de wachttijden in de GGZ belichtten: de moeder van een cliënt, een huisarts, een GGZ-aanbieder, een wethouder en een zorgverzekeraar.

Eén van de oplossingen voor de wachttijden is volgens de moeder van een cliënt met een eetstoornis en trauma, het ondersteunen van cliënt en naasten door iemand met een coördinerende rol, die oog heeft voor de cliënt maar ook voor de familie. "Als er maar één iemand was geweest die haar in de gaten had gehouden, dan had het geen 2,5 jaar geduurd voordat ze in behandeling kwam." Maar ook het gebruik van zorgbemiddeling door de zorgverzekeraars kan een manier zijn om snel de juiste behandeling te krijgen naast een nauwere samenwerking tussen gemeenten (sociaal domein) en de GGZ-sector / zorgverzekeraars. 

 

Staatssecretaris onderstreept belang goede intake, triage en (her)diagnose

Daarnaast was er een gesprek met staatssecretaris Blokhuis over zijn kijk op de problematiek én de mogelijke oplossingen. Hij schreef er een blog over voor onze site. "Mensen met een psychische aandoening moeten snel toegang hebben tot de juiste zorg." De staatssecretaris onderstreepte het belang van een goede intake, triage en (her)diagnose, zoals GGNet dat doet. Hij had ook nog een nieuwtje: "We gaan het binnenkort meemaken dat professionals in de GGZ minder hoeven te registeren en verantwoorden."

 

Echt naar elkaar luisteren werkt, met mooie afspraken tot gevolg

In de terugblik op het Actieplan Wachttijden tot nu toe kwamen de geleerde lessen tot nu toe en de mooie voorbeelden die al in het land te zien zijn aan bod, zoals de Herstel Ondersteunende Intake van GGZ Noord-Holland Noord en DiSofa, die online therapie aanbiedt. Een huisarts vertelde dat men elkaar in zijn regio helemaal nog niet kende maar dat door echt naar elkaar te luisteren, er nu mooie afspraken zijn gemaakt, zoals het binnen 14 dagen screenen van een client en het meenemen van wachttijden naar een andere instelling, mocht blijken dat iemand toch niet op de goede plek zit.

 

Columnist Jan Kuitenbrouwer bood zijn kijk op de wachttijden in de GGZ: "De grote schaarste van deze tijd is niet geld, maar aandacht. De core business van de zorg en zeker van de GGZ, is luisteren. Aandacht." 

 

 

 

 Workshops

In de middag konden deelnemers meedoen aan 14 workshops. De succesvolle aanpak van verschillende betrokkenen werd in de workshops toegelicht. (GGZ Noord-Holland-Noord, Dimence, HSK, Waardenland, de Stichting JIJ en GGNet). De onderzoeksbureaus (SiRM, HHM en Arteria) en de Vereniging van Ervaringsdeskundigen die onderzoek hebben gedaan naar  wachttijdbegeleiding, casusaanpak, complexe patiëntgroepen, en de inzet van ervaringsdeskundigen, presenteerden hun bevindingen tot nu toe. Daarnaast gaf KPMG een inkijkje in hun ervaringen met de regionale samenwerking (de Regionale Taskforces), vertelden zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Zorg&Zekerheid over hun rol en aanpak rond wachttijden, gaf Vektis aan hoe je cijfers over wachttijden kunt gebruiken als organisatie en lichtte de ACM toe wat er nu wel en niet mag bij samenwerking in de regio.

 Speeddates

Aan het eind van het middagprogramma was er volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de thema’s in-, door- en uitstroom. In zogenoemde speeddates gingen de aanwezigen onder het genot van een drankje in gesprek over knelpunten maar vooral over oplossingen. Daar werden ook tal van goede voorbeelden met elkaar gedeeld.

 

 

Bekijk hier de presentaties van de workshops, de praatplaten én de korte film over het congres

 

11 april 2019