Nieuwe wachtijdcijfers per regio en aanbieder

De regiorapportages met wachttijdcijfers per instelling over het eerste kwartaal van 2019 zijn beschikbaar.  De landelijk gemiddelde wachttijden zijn tussen juni en maart 2019 over vrijwel de gehele linie licht toegenomen. Uitzondering is de basis ggz, waar de wachttijden gelijk zijn gebleven.

 

Sinds maart 2019 is er een toename van het aantal locaties waarover wachttijden is gerapporteerd. Dat beïnvloedt de regionale gemiddelden, maar het heeft geen effect op het landelijk gemiddelde.

Om beter zicht te krijgen op waar en waarom de wachttijden gemiddeld stijgen, gaat de Stuurgroep Actieplan Wachttijden GGZ een nadere analyse op de top 100 grootste aanbieders uitvoeren. Zo willen we kijken naar stijgende en dalende wachttijden en ook patiëntenstops. Die analyse volgt bij de volgende nieuwsupdate.

 

Over de regiorapportages

Alle regio’s krijgen elk kwartaal de beschikking over een overzicht van de wachttijden in hun regio, op basis van data van Vektis. Daarin staat de totale wachttijd per patiëntengroep per regio in weken. Als een zorgaanbieder meer patiënten behandelt, wegen de betreffende wachttijden ook zwaarder mee in het gemiddelde.  De eerste rapportage was over het laatste kwartaal van 2018.

Deze regionale rapportage geeft inzicht in de wachttijden per hoofddiagnosegroep naar aanbieder en helpt om de problemen inzichtelijk te krijgen. Zo kunnen de regionale taskforces (of andere samenwerkingsverbanden in de regio’s) gericht sturen op het terugdringen van de hoogste wachttijden. Er wordt daarnaast een landelijk overzicht gemaakt, zodat een vergelijking mogelijk is.

  

De regiorapportages zijn op de website te vinden onder het kopje Cijfers. De Stuurgroep wil zo in 2019 samen met de regio’s een meer gerichte stap zetten (met de focus op een aantal aandoeningen en regio’s) om de wachttijden in de GGZ daadwerkelijk te reduceren.