Onderzoek: Wachttijdenproblematiek aanpakken met behulp van ervaringsdeskundigen

Het is niet te zeggen wat het structurele effect van de inzet van ervaringsdeskundigen op de wachttijdproblematiek in de GGZ is. Wel zijn er diverse voorbeelden van hoe de  wachttijdenproblematiek (mede) met behulp van ervaringsdeskundigen kan worden aangepakt. Dit blijkt uit een quickscan die de Vereniging voor Ervaringsdeskundigen (VvEd) en het Centrum voor Ervaringskennis (User Research Center) hebben uitgevoerd op verzoek van de landelijke Stuurgroep Wachttijden. De quickscan was gericht op initiatieven die bedoeld zijn om de wachttijden voor behandeling in de gespecialiseerde ggz (SGGZ) terug te dringen, (mede) door de inzet van ervaringsdeskundigen.

 

Daarbij hebben de onderzoekers (Wilma Boevink en Eric van der Eerden) tien voorbeelden onder de loep genomen: GGZ Ingeest met twee projecten (Ingeest, Team ed), zelfregiecentrum Venlo met twee projecten (Venlo en Venray), GGZ Noord-Holland-Noord (NHN), Arkin (Arkin), Novadic Kentron (NK), METggz (Metggz) en Mediant met twee projecten (Hengelo, Enschede).

Ze hebben de initiatieven geanalyseerd door te kijken naar de manier waarop zij de wachttijdproblematiek beïnvloeden en staan stil bij de vraag of er op grond daarvan aanwijzingen zijn voor een relatie tussen de mate van invloed van de ervaringsdeskundigen (of de inzet van ervaringsdeskundigheid) en het gewenste effect. Ze maakten daarbij onderscheid tussen wachtpreventie-, vermindering- en begeleiding en terugvalpreventie.

 

De onderzoekers concluderen dat ‘op basis van deze scan nog geen harde uitspraken te doen zijn over het structurele effect van de inzet van ervaringsdeskundigen op de wachttijdproblematiek in de GGZ. Wel biedt deze quickscan voorbeelden van hoe de wachttijdenproblematiek (mede) met behulp van ervaringsdeskundigen kan worden aangepakt. Daarnaast kan deze scan een veelbelovende opstap zijn naar een vervolgonderzoek naar de inzet van ervaringsdeskundigen in de GGZ, met het aanpakken van de wachttijd als vruchtbare mogelijke ‘kapstok’.’

  

Het hele artikel is ook gepubliceerd in het maartnummer van Participatie en Herstel. Lees hier het onderzoek zelf.

 

3 april 2019