Regionale Taskforces en de mededingingswet

Wat mag er wel / niet als partijen (regionaal) samenwerken om de wachttijden in de ggz te verminderen? Wat zijn de regels en mogen we hiervan afwijken? Vragen die we regelmatig van de Regionale Taskforces horen. De Stuurgroep van het Actieplan Vervolgaanpak Wachttijden GGZ zocht het uit. Het goede nieuws: er mag best veel binnen de regels van de mededinging.

 

Als samen wordt gewerkt aan zorg op de juiste plek, zorg van een betere kwaliteit en zorg die binnen de Treeknormen wordt geleverd, dan zijn er een paar vuistregels waar rekening mee gehouden moet worden:

  • Betrek alle stakeholders in het werkgebied bij de samenwerking (sluit niemand uit).
  • Beperk de keuzemogelijkheden voor cliënten niet (onnodig)
  • Wissel geen concurrentiegevoelige informatie uit
  • Samenwerking is in veel gevallen toegestaan, maar de individuele leden van de Regionale Taskforce zijn zelf verantwoordelijk voor correcte naleving van de mededingingsregels  

 

Meer hierover nalezen? 

Kijk in de ‘richtsnoeren voor de zorgsector’ die in 2010 zijn uitgebracht. https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/zorg/samenwerking-in-de-zorg/samenwerking-in-de-zorg .

Of lees de informele zienswijze van de ACM inzake de coöperatie ‘Thuis en Veilig’ https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/17367/Informele-zienswijze-over-samenwerking-zorgaanbieders-bij-acute-thuiszorg

 

Vraag bij twijfel advies aan een jurist die iets af weet van mededinging.