Waardevolle resultaten creatieve meet-up wachttijdondersteuning GGZ

Cliënten die op een wachtlijst staan voor een behandeling in de GGZ kunnen veel baat hebben bij wachttijdondersteuning door bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen, POH-GGZ, het wijkteam of ervaren masterpsychologen in instellingen. Dit bleek op 6 december 2018 tijdens de creatieve meet-up over wachttijdondersteuning, waarin cliënten, naasten, verwijzers en ggz-hulpverleners hun ervaringen deelden.

 

De groep ging aan de slag met verschillende casussen. Hun ervaring leverde een bron van goede ideeën op. Wat kun je bijvoorbeeld bieden aan een jongere, die kampt met een depressie, verslavingsproblemen, een moeilijke thuissituatie en bekend is bij de politie, en op de wachtlijst voor een ggz-behandeling komt? Zo’n jongen vraagt niet makkelijk om hulp en zal snel weer afhaken als hij te lang aan zijn lot wordt overgelaten. Een wijkteam kan bijvoorbeeld al direct aan de slag met een jobcoach of kan schuldhulpverlening bieden als dat nodig is. Daarmee geef je de persoon een positief vooruitzicht. Door te praten met ervaringsdeskundigen voelt de persoon zich erkend in zijn problemen en staat hij er niet alleen voor. Er is zelfs een kans dat hij zijn leven weer zelf oppakt zonder hulp uit de GGZ of door middel van een korter GGZ-traject.

 

Rijke opbrengst meet-up wachttijdondersteuning

Bij de andere casussen bleek ook hoeveel er mogelijk is om iemand direct te ondersteunen, zodra hij of zij hulp vraagt. De creatieve meet-up leverde verrassende en waardevolle resultaten op. Een greep uit de rijke opbrengst: cliënten en naasten geven aan dat ze tijdens de wachttijd behoefte hebben aan informatie over hun persoonlijke wachttijd. Ze willen informatie over hulplijnen of apps die ze kunnen gebruiken. Ze willen alvast hulp (met behulp van vragenlijsten) bij de problemen op andere levensgebieden. Of ze willen graag al gesprekken in een zelfhulpgroep, zodat ze zich alvast kunnen voorbereiden op de volgende stap in de behandeling.

 

De meet-up is door onderzoeksbureau SiRM opgezet. De meet-up vormt onderdeel van een project wat op verzoek van de landelijke stuurgroep Wachttijden uitvoert, waarin SiRM de beste voorbeelden naar boven haalt om cliënten en hun naasten tijdens de wachttijd goede wachttijdbegeleiding te bieden. De resultaten van het project worden gedeeld tijdens het congres Weg van de wachtlijst op 11 april 2019.