Beeld wachttijden geestelijke gezondheidszorg verbeterd

Mensen die geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, moeten vaak lang wachten op behandeling. Het blijkt niet eenvoudig alle wachttijden terug te brengen tot een acceptabel niveau, de zogenoemde Treeknormen. Toch laten de nieuwste cijfers van de NZa volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een gunstiger beeld zien dan het beeld van eerder dit jaar. Daaruit blijkt dat voor alle diagnosegroepen mensen te lang op een intake moeten wachten. Vervolgens kunnen mensen die basis-ggz nodig hebben, wel op tijd aan hun behandeling beginnen. Dat geldt ook in de specialistische ggz, op drie hoofddiagnosegroepen na. De nieuwe cijfers over de wachttijden zijn vandaag door staatssecretaris Blokhuis van VWS naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

Blokhuis: “Het beeld in deze laatste rapportage over de wachttijden lijkt verbeterd ten opzichte van oude cijfers. Tegelijkertijd wachten veel mensen, waaronder mensen met ernstige psychische aandoeningen, nog te lang op een behandeling. Dus we zijn er nog lang niet. Gelukkig hebben we met veel betrokken partijen goede afspraken gemaakt in het hoofdlijnenakkoord ggz. We zetten die afspraken om in concrete acties. Ik verwacht daar veel van.”

 

De staatssecretaris benadrukt verder dat de informatiekaart het beeld nuanceert dat overal in Nederland de wachttijden te lang zijn. Daarmee kan het lonend zijn om bij het kiezen van een aanbieder hier rekening mee te houden. Met de vorige maand door MIND, VWS, ZN en de GGZ-sector gelanceerde website kiezenindeggz.nl is dit eenvoudiger geworden.

 

 

(bron: www.zn.nl)