Programma en inhoud workshops congres 11 april a.s.

 

Nog minder dan een maand en dan vindt het tweede congres over wachttijden in de GGZ plaats. Het programma en de inhoud van de workshops voor het congres op 11 april a.s. is definitief. U vindt het programma hier. In de middag heeft u de mogelijkheid om twee keer een workshop te volgen. Totaal zijn er 14 workshops. In de ochtend maakt u bij binnenkomst een keuze.

 

Heeft u zelf een goed voorbeeld?

Graag uw speciale aandacht voor het laatste onderdeel van het programma waarin u - onder het genot van een drankje en hapje - kunt netwerken en uw kennis kunt delen. We organiseren speeddates over in-, door- en uitstroom. Daarbij delen we allerlei goede voorbeelden. Heeft u zelf een goed voorbeeld om de wachttijden terug te dringen en wilt u dit delen met anderen? Geef dit dan door via info@wegvandewachtlijst.nl. 


Wachtlijst 😊 voor congres op 11 april  - programma bekend

 

De animo voor het congres Samen sterk in de regio: grip op wachttijden op 11 april is zo groot, dat we inmiddels met een wachtlijst werken. Meer dan 300 mensen hebben zich aangemeld: van gemeenten tot huisartsen, van GGZ-aanbieders tot cliëntenorganisaties, van zorgverzekeraars tot landelijke organisaties met een relatie tot de GGZ. Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee.

 

Het programma is inmiddels bekend. 

 

Lees meer

 

6 maart 2019

 

Regionale aanpak wachttijden ggz werpt eerste vruchten af

Een deel van de regio’s slaagt er door samenwerking behoorlijk goed in om de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) binnen de maximaal aanvaardbare normen te brengen én te houden. In de overige regio’s is nog een extra inspanning nodig. Dit constateren GGZ Nederland, MIND, MEERGGZ en Zorgverzekeraars Nederland in de tussenevaluatie van hun gezamenlijke actieplan om wachttijden in de ggz aan te pakken.

 

Cliënten die dringend wachten op zorg zijn het beste geholpen met maatwerk in de regio. Alle regio’s delen daarom de resultaten van goede voorbeelden die daar worden uitgevoerd. Dit gebeurt op diverse werkbijeenkomsten die plaatsvinden in maart, tijdens het congres Meer grip op wachttijden in de ggz op 11 april en via de nieuwsbrief ‘Weg van de wachtlijst’. Door van elkaar te leren moet het aantal regio’s dat erin slaagt wachttijden terug te dringen verder stijgen. De 21 regio’s met de langste wachttijden zullen hun plan van aanpak openbaar maken.

 

De tussenevaluatie geeft een beeld van: het verkorten van de lange wachttijden voor specifieke cliëntgroepen, de casusaanpak en mogelijkheden voor doorzettingsmacht (voor complexe casuïstiek), vormen van wachttijdbegeleiding en de inzet van ervaringsdeskundigen in het kader van de wachttijdproblematiek. Daarnaast biedt de rapportage inzicht in de wachttijden per patiëntengroep.

  

Onder Zo kan het ook!  is meer te lezen over de goede voorbeelden uit de regio om wachttijden in de ggz te verminderen.

 

13 februari 2019

Bijeenkomst: Verminder de wachttijden met de inzet van ervaringsdeskundigen, feit of fictie?

De Vereniging van Ervaringsdeskundigen op verzoek van de stuurgroep een werksessie over de inzet van ervaringsdeskundigheid bij de aanpak van wachttijden. Tijdens deze bijeenkomst (op 21 maart a.s.) worden oplossingen vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigheid geschetst en twee goede praktijken gepresenteerd. Vervolgens gaan deelnemers zelf aan de slag met een aanpak voor de inzet van ervaringsdeskundigheid die past bij de situatie in hun regio.

Meer informatie vindt u hier.

 

13 februari 2019

Leer van elkaar: Hoe te komen tot betere afspraken rondom complexe casuïstiek?

Loopt de samenwerking rondom complexe casuïstiek in uw regio stroef of heeft u hele goede ideeën hiervoor maar komen ze niet van de grond? Dan nodigen wij u graag uit voor de bijeenkomst ‘Leer van elkaar: Hoe te komen tot betere afspraken rondom complexe casuïstiek’, georganiseerd door Arteria Consulting op verzoek van de landelijke stuurgroep wachttijden in de ggz.

 

In deze bijeenkomst staat u samen met andere (taskforce) regio’s stil bij de uitdagingen rondom complexe casuïstiek in de ggz. Hoe signaleert u complexe vraagstukken, hoe werkt u effectief samen en vooral; hoe voorkomt u dat juist deze mensen extra lang moeten wachten?

 

Lees meer

 

13 februari 2019

Focusgroepen specifieke cliëntgroepen

Bureau HHM organiseert binnenkort focusbijeenkomsten rond specifieke cliëntgroepen. Bureau HHM voert hierover onderzoek uit in opdracht van de stuurgroep. In de eerste fase zijn de belangrijkste factoren in beeld gebracht die de wachttijden voor  vier cliëntgroepen bepalen, te weten autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma en licht verstandelijke beperking (lvb) in combinatie met ggz-problematiek. De volgende stap is het toetsen van deze factoren en het formuleren van oplossingsrichtingen. Bureau HHM zoekt daarom mensen met kennis van de genoemde cliëntgroepen die willen deelnemen aan een (of meerdere) focusgroep(en). Het gaat om mensen die zicht hebben op de inhoud en de organisatie van de zorg.

 

Als het gaat om mense met een bipolaire stoornis, eetstoornissen of aandachtstekort- en gedragsstoornissen, organiseert HHM ook een focusbijeenkomst.

HHM zoekt mensen met kennis van deze cliëntgroepen die hieraan willen deelnemen. Het gaat om mensen die zicht hebben op de inhoud en de organisatie van de zorg.

 

Meer informatie

 

13 februari 2019

Regionale hotspotrapportages geven inzicht in wachttijden

 Vanaf nu krijgen alle regio’s elk kwartaal de beschikking over een overzicht van de wachttijden in hun regio, op basis van data van Vektis. Daarin staat de totale wachttijd per patiëntengroep per regio in weken. Als een zorgaanbieder meer patiënten behandelt, wegen de betreffende wachttijden ook zwaarder mee in het gemiddelde.  De eerste rapportage gaat over het laatste kwartaal van 2018.

Deze regionale hotspotrapportage geeft inzicht in de wachttijden per hoofddiagnosegroep naar aanbieder en helpt om de problemen inzichtelijk te krijgen. Zo kunnen de regionale taskforces (of andere samenwerkingsverbanden in de regio’s) gericht sturen op het terugdringen van de hoogste wachttijden. Er wordt daarnaast een landelijk overzicht gemaakt, zodat een vergelijking mogelijk is.

 

De hotspotrapportages zijn op de website te vinden onder het kopje Cijfers. De Stuurgroep wil zo in 2019 samen met de regio’s een meer gerichte stap zetten (met de focus op een aantal aandoeningen en regio’s) om de wachttijden in de GGZ daadwerkelijk te reduceren. 

 

23 januari 2019


Goede voorbeelden gezocht: aanpak wachttijden specifieke cliëntgroepen

In opdracht van de landelijke stuurgroep wachttijden doet bureau HHM onderzoek naar enkele specifieke cliëntgroepen. Het gaat om:

·       mensen met autisme,

·       mensen met persoonlijkheidsstoornissen,

·       mensen met trauma en

·       mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met ggz problematiek.

Deze groepen mensen hebben vaak te maken met extra lange wachttijden en het is onvoldoende bekend wat daarvan de oorzaken zijn. Om hier meer grip op te krijgen gaan we in enkele regio's de diepte in.

In de gesprekken stuiten wij soms op mooie voorbeelden van werkwijzen die leiden tot verkorting van de wachttijden voor deze groepen.

 

Kent u ook een organisatie die de wachttijd voor één van de genoemde cliëntgroepen heeft teruggebracht? Laat het ons weten! Dat kan via: onderzoek@hhm.nl.

 

9 januari 2019