Goede voorbeelden gezocht: aanpak wachttijden specifieke cliëntgroepen

In opdracht van de landelijke stuurgroep wachttijden doet bureau HHM onderzoek naar enkele specifieke cliëntgroepen. Het gaat om:

·       mensen met autisme,

·       mensen met persoonlijkheidsstoornissen,

·       mensen met trauma en

·       mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met ggz problematiek.

Deze groepen mensen hebben vaak te maken met extra lange wachttijden en het is onvoldoende bekend wat daarvan de oorzaken zijn. Om hier meer grip op te krijgen gaan we in enkele regio's de diepte in.

In de gesprekken stuiten wij soms op mooie voorbeelden van werkwijzen die leiden tot verkorting van de wachttijden voor deze groepen.

 

Kent u ook een organisatie die de wachttijd voor één van de genoemde cliëntgroepen heeft teruggebracht? Laat het ons weten! Dat kan via: onderzoek@hhm.nl.

 

9 januari 2019